Vitajte

Swim Warriors, chce aby sa Vaše deti tešili na tréningový proces. Chceme vychovávať šťastných športovcov. Chceme, aby sme dosahovali úspechy na Slovenskej, ale aj medzinárodnej plaveckej scéne.

POnúkame Vám

MOŽNOSŤ TRÉNINGU V BANSKEJ BYSTRICI

Tréningová činnosť vykonávaná v Banskej Bystrici na plavárni Štiavničky v popoludňajších hodinách.

MOŽNOSŤ TRÉNINGU VO ZVOLENE

Tréningová činnosť vykonávaná vo Zvolene na mestkej plavárni v popoludnajších hodinách.

Slovenská plavecká federácia

Sme aktívnym členom Slovenskej plaveckej federácie. Zúčastňujeme sa súťaží pod touto federáciou.

Zväz potápačov Slovenska

Sme taktiež aktívnym členom Zväzu potápačov Slovenska. Zúčastňujeme sa súťaží pod záštitou zväzu.

NaŠi Tréneri

01.

Hlavná trénerka

02.

Tréner Banská Bystrica

03.

Tréner Zvolen

04.

Tréner

NaŠu ČinnosŤ podporujÚ