apríl 8, 2018

Zvolen

Tréningová činnosť sa vykonáva na mestskej krytej plavárni vo Zvolene.

Harmonogram tréningov:

 

 

Pondelok

15:00 – 17:00

Utorok

15:00 – 16:00

Štvrtok

15:00 – 16:00

Piatok

15:00 – 17:00

Mesačný klubový príspevok

Po + UT + ŠT + PI

55/mesačne
 • Plavecká príprava
 • Suchá príprava
 • Plánovanie pretekov

Mesačný klubový príspevok

Po + UT / ŠT + PI

50/mesačne
 • Plavecká príprava
 • Suchá príprava
 • Plánovanie pretekov

Mesačný klubový príspevok

Po + PI

45/mesačne
 • Plavecká príprava
 • Suchá príprava
 • Plánovanie pretekov

Mesačný klubový príspevok

UT + ŠT/ PI

25/mesačne
 • Plavecká príprava
 • Suchá príprava
 • Plánovanie pretekov

Mesačný klubový príspevok

UT/ŠT

15/mesačne
 • Plavecká príprava
 • Suchá príprava
 • Plánovanie pretekov

Poplatok prosíme uhradiť na účet : IBAN: SK0883300000002101218411

Správa pre prijímateľa: WARRZV/ meno a priezvisko dieťaťa + mesiac, za ktorý realizujete úhradu (napr. WARRBB/Zuzana Pupišová, Mesiac) najneskôr do 15 dňa v mesiaci.