Športové plávanie

Športové plávanie je určené pre deti, ktoré sa chcú venovať plaveckým športom. Náš klub zastrešuje dva národné športové zväzy. 

Zastrešujem prípravu v dvoch mestách a to v Banskej Bystrici a vo Zvolene.