Športové plávanie

Pondelok

15:00 – 17:00

Utorok

15:00 – 17:00

Streda

15:30 – 17:00

Štvrtok

15:00 – 17:00

Piatok

15:00 – 17:00

10 hodín týždenne

Zabezpečenie plného tréningového procesu

60 Mesačne

Tréningový proces vo Zvolene

8 hodín týždenne

Zabezpečenie čiastočného tréningového procesu

55 Mesačne

Tréningový proces vo Zvolene

6 hodín týždenne

Zabezpečenie čiastočného tréningového procesu

50 Mesačne

Tréningový proces vo Zvolene