Podpora pre klub 2%

Vážení priaznivci SWIM WARRIORS,

Blíži sa obdobie kedy budete môcť rozhodnúť o využití 2% z dane.

Preto by sme sa radi uchádzali o Vašu podporu pri poukázaní Vašich daní pre SWIM WARRIORS.

Darovať podiel z dane môže každý daňovník SR, ktorému v príslušnom zdaňovacom období vyšla povinnosť platiť daň z príjmu – musí však spĺňať podmienky uvedené v Zákone o daniach z príjmov (595/2003 Zz).

Dôležité termíny:

 • do 31. marca 2022– podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – vyhlásenie o poukázaní 2% daní je už súčasťou daňového priznania
 • do 30. apríla 2022– zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Postup krokov pre ZAMESTNANCI:

 • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
 • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov – editovateľné pdf.
 • Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 • Najneskôr do apríla 2022pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
  • Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2021, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.
 • Najneskôr do apríla 2022pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
  • Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2021, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Postup krokov pre FYZICKÉ OSOBY

 • vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmovfyzickej osoby
  • vyplňte v daňovom priznaní pre fyzické osoby oddiel o poukázaní podielu zaplatenej danev prospech 1 prijímateľa.
  • daňové priznanie doručte Vášmu daňovému úradu a daň uhraďte do 31. 3. 2022.

Postup krokov pre PRÁVNICKÉ OSOBY
• vyplňte v daňovom priznaní právnických osôb oddiel o poukázaní 1 % zo zaplatenej dane.
• ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.• daňové priznanie doručte daňovému úrade v mieste sídla Vašej firmy a daň uhraďte do 31. 3. 2022.

ĎAKUJEME

Údaje o prijímateľovi:

IČO:

50746316

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno: Swim Warriors

Ulica: M.R.Štefánika

Číslo: 1890/38

PSČ: 960 01

Obec: Zvolen

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *