Sprísnené opatrenia na bazéne

Opäť sa vraciame do červeného okresu ! Menia sa podmienky vstupu na bazén !

Bez dodržania nasledujúcich pokynov sa nebudú môcť deti zúčastniť tréningového procesu !!!!

Od 11. októbra 2021 je plaváreň v režime OTP (očkovaný, testovaný a po prekonaní), kapacita max. 30 ľudí.

 

 • vstup s respirátorom FFP2 a to len očkovaná osoba, testovaná osoba a osoba po prekonaní COVID-19
 • použiť dezinfekciu na ruky
 • zachovávať odstupy min. 2 metre
 • max. kapacita 30 osôb (do počtu 30 osôb sa môžu doplniť aj rodičia maloletých)
 • pri pokladni je potrebné sa preukázať potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu alebo o prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami alebo digitálnym COVID preukazom EU

 

Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „ osoba

v režime OTP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje:

 1. a) osoba plne očkovaná,
 2. b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako

72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového

testu, alebo

 1. c) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami

Je potrebné sa preukázať potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19,

potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia

COVID-19. Uvedené potvrdenie je možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom

prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa

osoby.

Za plne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:

 

 1. a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou

schémou,

 1. b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou

schémou, alebo

 1. c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá

dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, alebo

 1. d) osoba do 12 rokov veku.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *